Systém podpory kultúry je nastavený dobre. Problémom zostávajú priestory.

2. 3. 2008

Stretnutie primátora Trenčína Branislava Cellera s organizátormi a tvorcami kultúry v meste sa 26. februára stretlo s tradične veľkým záujmom. Takmer plná veľká zasadačka Mestského úradu v Trenčíne bola dejiskom rozhovorov o  vyhliadkach kultúry v meste. Riešili sa dlhodobé problémy, vznesené boli aj konkrétne riešenia. Kultúrnici neobišli ani dotácie.


 


Hlavným problémom kultúry v Trenčíne sa už roky javí nedostatok vhodných priestorov, ktoré by svojou veľkosťou a vybavenosťou  vyhovovali na organizáciu koncertov vážnej hudby a divadelných predstavení. Tento problém zdedilo mesto ešte z čias minulého režimu, ktorý preferoval zameranie Trenčína ako sídla armády. Jediný solídny kultúrny stánok v meste postavila armáda priamo v centre ešte v osemdesiatych rokoch. Toto zariadenie však mestu nepatrí a tak sa musí každá aktivita vychádzajúca od občanov riešiť cez vedenie Ozbrojených síl SR. Dosluhujúce kino Hviezda potrebuje radikálnu rekonštrukciu rovnako ako väčšina kultúrnych zariadení v mestských častiach. V minulosti svitala kultúrnym aktivistom nádej vo forme priestorov v budovách kasární, ktoré sa nachádzajú v centre mesta pri železničnej a autobusovej stanici. Návratom Pozemných síl OS SR do Trenčína  táto nádej zhasla. Mesto musí opätovne hľadať nové riešenie.


Primátor informoval preto o plánovanej prestavbe kultúrneho strediska na Dlhých Honoch, ktoré je vo veľmi zlom technickom stave. Primátor ubezpečil kultúrnikov, že: „spolu s budúcim investorom bude mesto garantom pokračovania  kultúrnej činnosti v novom zariadení.“ Rozohnal tak obavy, ktoré vyplynuli z čiastkových informácií. Tie prenikli na verejnosť ohľadom plánovanej prestavby, ktorá sa nachádza zatiaľ len v rovine odporučenia Mestskej rady. Primátor informoval tiež o postupnosti krokov vedúcich k rekonštrukcii Hviezdy: „Pracujeme na projekte, ktorý zohľadní ideové zameranie kina Hviezda. V budúcom roku budeme na realizáciu hľadať prostriedky z fondov EÚ.“


Niektoré konkrétne požiadavky, ktoré nezasiahnu podstatnou čiastku do rozpočtu mesta navrhol primátor zaznamenať garantom kultúrnej komisie s tým, že peniaze na drobné údržby sa nájdu. „Ide o stokorunové požiadavky, ktoré urobia veľký efekt,“ skonštatoval trenčiansky mím Vlado Kulíšek.


Témou sa stali opäť dotácie. Jedinečný systém podpory formou priamych dotácií sa stretáva s väčším i menším pochopením. Kultúra je však málokedy zisková a tak je nedostatok financií takmer zákonitý.


Hodnotovo závažné a kvalitatívne významné projekty spestrujúce dramaturgiu kultúrneho života v Trenčíne posudzuje grantová komisia, zložená z odborníkov a profesionálov v kultúre. Na základe jej posúdenia rozhodne mestské zastupiteľstvo a štatutár mesta.. „Systém je nastavený dobre. Treba len hľadať spôsob, ako doň získať ešte viac prostriedkov,“ skonštatoval predseda komisie Marián Kvasnička. Komisia prerozdeľuje len dotácie do výšky 200 tisíc Sk. Všetky vyššie príspevky musia byť taxatívne stanovené v rozpočte mesta a nie sú súčasťou projektov posudzovaných grantovou komisiou. Celkovo Mesto Trenčín vyčlenilo v rozpočte na rok 2008 na dotácie v oblasti kultúry 8 665 000 Sk.            (zm)


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!