Sú schválené dotácie v sociálnej a zdravotnej oblasti

17. 5. 2022

V grantovom programe mesta Trenčín bolo v tomto roku podaných v oblasti sociálnej a zdravotnej 35 žiadostí. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne odporučila primátorovi mesta schváliť 30 projektov a rozdeliť medzi ne sumu 34213 eur.  

Celý prehľad schválených dotácií na jednotlivé projekty i na činnosť v roku 2022 je zverejnený na www.trencin.sk v časti Transparentný Trenčín ako Dotácie na aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!