Stretnutie Výboru mestskej časti Sever bude 9. marca

2. 3. 2023

Vo štvrtok 9. marca 2023 o 16.00 hodine sa v priestoroch KS Kubrá uskutoční stretnutie občanov a Výboru mestskej časti SEVER. Pôvodne ohlasovaný termín 2. 3. bol pre jarné prázdniny nahradený novým termínom 9. 3.

V programe zasadnutia je 6 bodov. Okrem iného sa budú poslanci vyjadrovať napríklad aj k zámerom prenajať časti pozemkov v areáli letného kúpaliska pre občerstvovacie stánky a zábavné atrakcie či k žiadosti občianskeho združenia Unipláž.

Ďalšie zasadnutie výborov jednotlivých mestských častí:

  • VMČ JUH 6. 3. 2023 o 17.30 h v Základnej škole, L.Novomeského 11
  • VMČ STRED 13.3.2023 o 16.00 h v priestoroch MsÚ
  • VMČ ZÁPAD 29. 3. 2023 o 14.00 h

Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti od aktuálnej situácie sa môžu konať online. Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mesta.

Plánované termíny všetkých zasadnutí nájdete v kalendári na www.trencin.sk.

Ak nemáte možnosť prísť na stretnutie osobne, o jeho priebehu si môžete prečítať v zápisniciach z rokovaní VMČ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!