Stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín a cirkví

5. 2. 2009

V utorok 3. februára 2009 v priestoroch  zasadacej miestnosti Mestského úradu prijal primátor Trenčína Branislav Celler zástupcov cirkví a náboženských spolkov pôsobiacich na území mesta.


Medzi prítomnými boli aj viceprimátor Tomáš Vaňo,  predseda Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva Marián Kvasnička a dlhodobo uvoľnená  poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová.


„Srdečne vás všetkých vítam. Stretávame sa, ako vidím, v pravidelnej zostave. Mám pocit, že sa tu všetci poznáme, čo je skvelý predpoklad na otvorenú diskusiu,“ poznamenal na úvod stretnutia B. Celler a pokračoval: „Verím, že aj v tomto neľahkom roku zvládneme realizáciu pripravovaných projektov. Som veľmi rád, že sa po troch rokoch podarilo úspešne zavŕšiť rekonštrukciu terajšieho Mariánskeho námestia a priľahlých objektov. Máme tak nový mestský klenot, na ktorý môžeme byť právom hrdí.“


Jednou z najznámejších  akcií je každoročne sa konajúca púť na Skalke pri Trenčíne. Podľa slov dekana trenčianskej farnosti, Milana Kupčíka, púť v roku 2008 sa naozaj vydarila a  vyvolala  pozitívne ohlasy. Ak sa do obnovy Skalky zapojí spolu s cirkvou aj mesto, podarí sa spropagovať toto historické pútnické miesto aj bežným turistom a návštevníkom Trenčína, nádeja sa M. Kupčík. Spolu s primátorom sa zhodli, že obaja majú záujem zachovať Skalku v jej sakrálnej podobe.


Jozef Varhaník, kňaz z farnosti na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh, verí, že prístavbu kostola stihnú uskutočniť do leta, aby ju v prázdninových mesiacoch mohla využívať mládež. „Čo sa týka farskej budovy, chceli by sme ju kompletne dokončiť do zimy a následne všetko farebne aj architektonicky zladiť,“ hovoril o plánoch do blízkej budúcnosti J. Varhaník. Jeho pozornému oku neušlo, že okolie kostola sa stáva oázou pokoja a oddychu pre mladé rodiny s deťmi. „Boli by sme radi, keby sa náš chrám a jeho okolie stali centrom budúceho Námestia Svätej rodiny,“ obrátil sa na predstaviteľov mesta so zaujímavým návrhom.


Obyvateľov, ktorí pri prechádzaní okolo evanjelického kostola zdvihnú zrak, zaujme čulý ruch na streche tohto chrámu. „Z programu ministerstva kultúry Obnovme svoj dom sme získali finančné prostriedky na výmenu strešnej krytiny, tak sme sa do toho pustili. Je to prácne, termín sme si vyberať nemohli, robiť sa začalo, akonáhle prišli financie,“ vysvetľuje Ján Bunčák, predstaviteľ evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ak  to dobre dopadne, pustili by sa v tomto roku aj do úpravy fasády kostola. Problémovým sa javí priestor medzi kostolom a bývalým Okruhovým domom armády (ODA), kde sa to niekedy hemží bezdomovcami a pofajčievajúcimi študentmi. Čo sa týka evanjelického cintorína, niektorí nespratníci (nielen) z jeho susedstva sa zbavujú odpadu tak, že ho jednoducho prehodia cez plot. „Bolo toho na niekoľko kontajnerov, ale pomaly sa situácia zlepšuje. Je vidieť, že starostlivosť aj zo strany mesta funguje,“ povedal J. Bunčák. V spolupráci s  mestom sa v uplynulom roku podarilo zrealizovať cestu do Kragujevca so spevokolom Zvon.


Predstavitelia židovskej obce plánujú  oživenie a sprístupnenie synagógy. Okrem toho sa starajú o cintorín, ktorému chýba oplotenie v hornej časti. V súčasnosti sa tam nepochováva často, kosieva sa 3- až 4-krát do roka.


Gréckokatolíkov v Trenčíne, poväčšinou potomkov ľudí pôvodom z východu Slovenska, vzala pod ochranné krídla mestská farnosť. Pravidelne sa stretávajú v Kaplnke sv. Anny.


Cirkev adventistov siedmeho dňa zastúpená Jánom Muráňom sa orientuje najmä na činnosti oslovujúce mladých ľudí. „Keď sa v dnešnej dobe často hovorí o krízach, viesť mladých ľudí k duchovnému životu nie jej jednoduché,“ poznamenal J. Muráň.


Na území Trenčína je registrovaná aj cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Jej členovia sa venujú prevažne misionárskej činnosti. „Vidím, že keď prídem na  mestský úrad, vychádzajú nám v ústrety. Kontakt na našu riadne registrovanú cirkev zaradili na mestský web,“ vyjadril sa prítomný zástupca tejto cirkvi.


Problémom cirkví s užšou členskou základňou je nájsť vyhovujúce priestory na svoju činnosť. Podobné skúsenosti má aj Štefan Pap, ktorý v pozícii zástupcu biskupa pre misiu vystupoval na stretnutí za Apoštolskú cirkev na Slovensku: „Mali sme dosť náročný rok, trikrát sme menili priestory. Napriek všetkému však naším zámerom, cieľom a úsilím je aj naďalej pomáhať ľuďom, najmä tým zo sociálne slabých rodín.“ Podobne ako v minulom roku, keď v spolupráci s Mestom Trenčín rozdávali trvanlivé konzervy bezdomovcom.


„My nemáme kostoly ani neporiadok, tým pádom ani problémy,“ s úsmevom podotkol  J. Abrman z Kresťanských zborov na Slovensku. Už vážne dodal, že v minulom roku absolvovalo 160 detí tábor Angličtina hrou.


Zástupcovia cirkví spolu s predstaviteľmi mesta sa jednomyseľne zhodli na opodstatnenosti spoločných stretnutí.


„Cením si, že každý z vás v tej svojej oblasti vykonáva prospešné činnosti. Som presvedčený, že aj naďalej budeme využívať priestor na rozvíjanie vzájomného dialógu. To, čo robíte, má veľký význam. V mene Mesta Trenčín vám za to ďakujem a teším sa na spoluprácu v roku 2009,“ povedal na záver stretnutia primátor B. Celler.


/mr/                    


                      Fotogaléria » 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!