Sociálne služby majú voľné kapacity

14. 7. 2011

 V súčasnom období evidujú Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. vo svojich zariadeniach voľné miesta na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou.


„Občan, ktorý má záujem o umiestnenie musí byť posúdený a to v stupni odkázanosti II. – IV. prílohy č.1  v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v znení neskorších zmien a doplnkov.“ informovala Zdenka Tvrdá, poverená vedením útvaru sociálnych vecí.


Celoročný pobyt v  rámci obslužných činností poskytuje ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie a žehlenie bielizne. Na celoročnom pobyte užíva občan jednu izbu sám, WC a sprcha je spoločná pre dvoch. Veľkosť izieb je od 24 m2 do 28 m2 .Poplatky za ubytovanie sú v rozmedzí od 103,5O € do 125,40 €, ďalšie obslužné činnosti sú 0,70 €/deň, stravovanie – obed – 1,93 celodenná strava 5 €/deň.


V prípade záujmu o tieto služby sa môžu občania informovať u  Mgr. Evy Bučkovej alebo  Mgr. Jany Fruhbauerovej na tel. čísle 032/6402463.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!