Skalka bude žiť nielen počas púte

23. 6. 2005

          Veľká i Malá Skalka patria k najznámejším pútnickým miestam na Slovensku a zároveň sú najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou v katastri mesta Trenčín. Vlastníkom objektov však nie je mesto, ale Biskupstvo Nitra a spravuje ho Farský úrad v Skalke nad Váhom. Všetky zainteresované subjekty sa stretli v Trenčíne na pôde mestského úradu, aby spravili prvý krok na púti s cieľom vrátiť komplexu dôstojnosť, ktorú si právom zaslúži.


          Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili okrem trenčianskeho primátora Ing. Branislava Cellera riaditeľ nitrianskej biskupskej kancelárie Mons. ThDr, Štefan Vallo, PhD, ekonomický riaditeľ Biskupstva Nitra Mgr. Štefan Maják, správca Rímskokatolíckeho farského úradu v Skalke n.V. Mgr. Stanislav Strapko a starosta obce Anton Horečný, určite nebolo posledné. Všetky subjekty sa totiž zhodli na potrebe pripraviť zmluvu o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Obcou Skalka n.V. a Biskupstvom Nitra s cieľom dobudovať, skvalitniť a spoločne prezentovať túto významnú sakrálnu pamiatku aj mimo tradičných pútí, počas celej turistickej sezóny.


          Projekt obnovy celého komplexu pripravili už v minulosti študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Projekt si podrobne preštudujeme a vzhľadom na to, že Veľká i Malá Skalka sa nachádzajú v našom katastrálnom území, pripravíme ďalšie, zamerané na dobudovanie parkoviska a sociálnych zariadení, či miesta pre predaj suvenírov, aby mohli slúžiť návštevníkom už v letnom období roku 2006,“ uviedol po stretnutí B. Celler. Podľa slov trenčianskeho primátora v rámci plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia, keď sa budú nasvecovať  pamiatkové objekty v meste, pribudne k nim kláštor i kostol tak, aby boli od cesty viditeľné. „Sme pripravení aj finančne pomôcť pri prevádzkovaní komplexu napríklad dotovaním služieb, ktoré budú zabezpečovať sprievodcovia. Predpokladáme, že ľudia, ktorí majú k tomuto miestu blízko, vytvoria občianske združenie a my ho finančne podporíme.“


          Pútnické miesto Skalka pozostáva z dvoch objektov – Malej a Veľkej Skalky. Malú Skalku tvorí dvojvežový kostolík postavený v románskom slohu. Bol zasvätený Sv. Benediktovi a po prvý raz sa spomína v roku 1208. Komplex zložený z kostolíka, kláštora a jaskyne nesie názov Veľká Skalka. Kostolík bol postavený v roku 1224 v gotickom slohu. V roku 1664 sa celý objekt dostal pod správu jezuitov, ktorí ho zrekonštruovali a v roku 1717 postavili kaplnku Sv. Andreja-Svorada a Beňadika s novou kupolou a vežou. V objekte kláštora sa nachádza vchod do pôvodnej jaskyne pustovníkov.


          Kláštor zničili v 70. rokoch minulého storočia vandali. Spustošili kaplnku, nádvorie i jaskyňu. Dnes už možno v kaplnke slúžiť sv. omše s možnosťou navštívenia jaskyne. Hlavná púť na Skalke sa tento rok uskutoční 17. júla+ Malú Skalku tvorí dvojvežový kostolík postavený v románskom slohu.+ Komplex zložený z kostolíka, kláštora a jaskyne nesie názov Veľká Skalka+ Nezabudnuteľný zážitok prinesie každému návštevníkovi prechádzka medzi múrmi bývalého kláštora.


 


HLAVNÁ PÚŤ NA SKALKE /17.júl/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!