Rozbieha sa rekonštrukcia ďalšej základnej školy

6. 7. 2010

Poslednou, treťou, trenčiansku základnou školou (ZŠ), ktorá v minulom roku získala financie na rekonštrukciu a modernizáciu zo štrukturálnych fondov, je ZŠ na Novomeského ulici. Mesto odovzdalo v piatok 25. júna objekty školy spoločnosti Zipp, ktorá bude práce realizovať. Rekonštrukcia sa začne v najbližších dňoch.


Rekonštrukcia a modernizácia za viac ako 799-tisíc eur sa týka 10 objektov školy: troch školských pavilónov, pavilónu určeného na praktickú výučbu, telocvične a piatich spojovacích chodieb. Po realizácii projektu bude zateplená fasáda, vymenia sa okná a vonkajšie dvere, budú sa rekonštruovať a zatepľovať strechy niektorých objektov a vymení sa aj umelé osvetlenie. V šatniach na prvom podlaží bude nová dlažba. V jednom z pavilónov sa zrekonštruujú sanitárne zariadenia tak, aby mohli slúžiť pre telesne postihnutých žiakov. Pri vchode do tohto pavilónu pribudne aj rampa pre telesne postihnutých žiakov.


Na strechu telocvične sa nainštalujú solárne kolektory, ktoré sa budú využívať na ohrev teplej vody do spŕch. Z cvičnej kuchynky a jedálenského kútika sa vytvorí literárna učebňa a sklad učebníc, zabezpečí sa vybavenie jazykovej učebne.


Týmito úpravami sa zníži energetická náročnosť prevádzky školy a náklady spojené s kúrením a prípravou teplej vody v priemere minimálne o 65,85 %.


Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukcie aj v ZŠ na Veľkomoravskej a v ZŠ na Hodžovej ulici. Mesto ako zriaďovateľ získalo na projekt rekonštrukcie všetkých troch škôl nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálneho operačného programu, ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo výstavby. Tvorí až 95 % z celkových nákladov projektu. Zvyšok poskytne samospráva zo svojho rozpočtu.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!