Revitalizácia zelene v Parku gen. M. R. Štefánika sa začína

31. 7. 2018

Nový trávnik, stromy, kry, kvetinové záhony, ale aj odborné orezy – to všetko je súčasťou revitalizácie zelene v parku, ktorý spája stanicu s centrom Trenčína. Práce sa začali v utorok 31. júla a potrvajú do konca októbra 2018.

Revitalizácia v réžii trenčianskej spoločnosti landart sa dotkne celej plochy parku, teda územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR. 

Mesto môže park oživiť vďaka úspechu vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Projekt „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ získal maximálne možný počet bodov z maxima a zároveň nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 400 tisíc eur.

revitalizácia zelene v parku

V parku chce mesto presvetliť jeho spodnú etáž asanáciou krov, ošetriť vzácne druhy drevín a doplniť nové stromy. Počíta sa i s frézovaním pňov po výruboch poškodených drevín. Revitalizácia sa prejaví aj výmenou krátkovekých drevín za dlhoveké s rozšírením druhového zastúpenia. Park bude farebne oživený kvitnúcimi drevinami, kvetinovými záhonmi trvaliek i cibuľovín. Trávnaté plochy budú z veľkej časti zregenerované, niekde i doplnené lúčnymi kvetmi a bylinkami. Na niektorých miestach bude založený nový trávnik.

Projekt počíta aj s doplnením protihlukovej izolácie od vedenia železničného i dopravného ťahu výsadbou živých plotov a izolačných krov.

„Verím, že park nebude už len tranzitným priestorom, ktorým ľudia doteraz len rýchlo prešli, ale že sa stane bezpečným miestom, kde budú účelovo chodiť za piknikmi, oddychom a časom i za kultúrou,“ povedal primátor Richard Rybníček, ktorý chce do budúcoročného rozpočtu presadiť aj obnovu priestoru okolo altánku, detského ihriska a tiež ostatného mobiliáru v parku.

revitalizácia zelene v parku Štefánika

Pozor na bezpečnosť

Prosíme, buďte pri prechádzaní parkom najmä v týchto dňoch opatrní, pozorní a choďte po vyznačenej „obchádzkovej“ trase. V parku totiž už pracujú arboristi v korunách vysokých stromov a vykonávajú orezy. Navyše, mesto pokračuje v rekonštrukcii hlavného chodníka. Takisto, prosíme, rešpektujte, že ide o stavenisko a využite okolité chodníky podľa dočasného značenia.

V prvej polovici augusta budú na trávnik v parku aplikovať chemický postrek, aby bola pôda odburinená a pripravená na založenie nového trávnika. Určite budeme vopred o presnom termíne postreku informovať na mestskom webe i facebooku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!