Rekonštrukcia Morového stĺpa Najsvätejšej Trojice je hotová

12. 7. 2018

Dnes, vo štvrtok 12. júla 2018, ukončil reštaurátor Martin Mikuláš práce na rekonštrukcii pamiatky, ktorá pripomína obete morovej epidémie.

Mor vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710. Na jeho následky zomrelo 1600 ľudí. Stĺp, ktorý pochádza pravdepodobne z dielne viedenských kamenárskych majstrov, dal v roku 1712 postaviť gróf Mikuláš Ilešházy. Majstri v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcii jezuitského (dnes piaristického) kostola.

Posledná rekonštrukcia Morového stĺpa pred tou súčasnou bola uskutočnená ešte v rokoch 1977 – 1978.

V roku 2017 sa Mestu Trenčín podarilo získať dotáciu 15 tisíc eur z Ministerstva kultúry SR na prvú etapu kompletnej rekonštrukcie Morového stĺpa. Týkala sa jeho spodnej časti. Zvyšok do necelých 30 tisíc eur dalo mesto zo svojho rozpočtu.

Prvá etapa sa tak začala 22. augusta 2017, kedy bolo rozobrané pôvodné schodisko so zábradlím a balustrádou a odvezené do ateliéru reštaurátora Martina Mikuláša. V tom čase totiž na Mierovom námestí prebiehala rozsiahla rekonštrukcia celého námestia.

Koncom roka 2017 požiadalo Mesto o dotáciu aj na druhú etapu rekonštrukcie, teda na práce na stĺpe, nápisoch a súsoší Svätej Trojice. Aj v tomto prípade ide o 15 tisíc eur z ministerstva kultúry a necelých 14 tisíc eur z mestského rozpočtu.

Práce na tejto etape sa začali 16. apríla 2018 už priamo na Mierovom námestí. Po ich skončení priviezol reštaurátor zo svojej dielne aj zrekonštruované balustrádové zábradlie a dva schodové stupne.

Kompletne zrekonštruovanú pamiatku odovzdal Mestu Trenčín 12. júla 2018.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!