Psychologická poradňa pre deti v čase zatvorených škôl

22. 4. 2020

Mesto Trenčín spustilo v tomto týždni psychologickú pomoc pre deti základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na komunikáciu môžu použiť telefonovanie, e-mail, WhatsApp či facebookový Messenger.

S problémami dlhodobej izolácie sa v týchto dňoch pasujeme všetci. Dolieha rovnako na dospelých i deti. Najlepšia cesta, ako nedovoliť našim úzkostiam a strachom, aby nás prevalcovali, je hovoriť o nich. Ak nemáme na blízku nikoho známeho, pomoc môže byť na druhej strane telefónnej linky. Stačí vyplniť kontaktný formulár

„Máme pripravené tri školské psychologičky, ktoré budú poskytovať psychologickú pomoc. Na mobilný telefón môžu deti poslať svoje telefónne číslo a následne ich psychologička bude kontaktovať. Deti môžu mať problém s vyučovaním, môžu mať problém z toho, že sú už dlho doma. Začíname s jednou psychologičkou a podľa toho, ako budú deti potrebovať, máme pripravené ďalšie dve,“ hovorí vedúca útvaru školstva Ľubica Horňáčková.

Kontakty psychologickej poradne pre deti:

Pripájame aj ďalšie kontakty, na ktorých môžete nájsť psychologickú pomoc a podporu.

Zoznam telefonických liniek a online poradenstva, na ktoré sa môžete v prípade potreby obrátiť, vypracovala Petra Gogoláková, školská psychologička ZŠ, Kubranská.

 • Linky podpory Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 
 • Linka dôvery nezábudka – 0800 800 566 bezplatná na celom území SR, anonymná, non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • Linka nádeje – 055/ 644 11 55, je určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy
 • Linka detskej istoty (LDI) prevádzkuje:
  • Linka pre deti a mládež  116 111 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko
  • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko. Na túto linku sa obracajú deti, ktoré sa nachádzajú z nejakého dôvodu mimo domova alebo pomýšľajú na útek.
  • Rodičovská LDI 116 111, v stredu od 13:30 – 19:30 hod. Linka pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa, pomáha nájsť odpovede na širokú škálu otázok, ale i problémov – výchovných, adaptačných, vzdelávacích, osobnostných a vzťahových.
  • Sociálno-právna poradňa LDI 116 111, štvrtok a sobotu od 13:30 – 19:30 hod pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa      
 • Linka detskej dôvery 0907 401 749, 055/234 72 72 pracovné dni od 14:00-20:00 hod je zameraná na pomoc deťom a dospievajúcim.

                                
Online poradenstvo:

Násilie v rodine

 • Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch – 0800 212 212, volanie je možné nonstop, linka je bezplatná, poradenstvo vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky.
 • OZ Žena v tiesni – 0907 346 3740911 346 374  (7:00-19:00) Rady pre ženy zažívajúce násilie, napríklad ako si poradiť v čase domácej izolácie alebo ako si zostaviť plán úteku.
 • Krízová linka Aliancie žien Slovenska – 0903 519 550, poskytuje pomoc obetiam násilia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!