Prváci dostanú od mesta žiacke knižky

31. 8. 2010

Do školských lavíc na trenčianskych základných školách by v novom školskom roku malo zasadnúť približne 500 prvákov. Aby bol prvý deň pre najmenších školákov ešte príjemnejší, mesto už tradične venuje každému z nich peknú knižku a prvú žiacku knižku.


Okrem tohto, že žiacka knižka je vo farbách loga mesta, jej obsah je prispôsobený požiadavkám pedagógov aj novým učebným osnovám. Pribudli napríklad hodnotiace tabuľky na známkovanie etickej výchovy a náboženstva, ktoré sú v novom školskom roku už známkované. Súčasťou novej žiackej knižky je aj rozvrh hodín, pochvalný list či samolepky.


Samospráva dala vyrobiť tisíc kusov vynovených žiackych knižiek. Tie, ktoré sa nerozdajú v tomto roku, dostanú prváci opäť o rok. Prvákom zo ZŠ Dlhé Hony ich odovzdá v prvý školský deň primátor Branislav Celler a žiakom zo ZŠ Na dolinách zástupca primátora Tomáš Vaňo. Na ostatných základných školách ich rozdajú poslanci príslušných mestských častí.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!