Prosíme o strpenie vyššej hladiny hluku Pred poľom

31. 5. 2023

Spoločnosť Západoslovenská distribučná začala 29. mája 2023 rekonštruovať transformačnú stanicu v časti mesta Pred poľom. Aby nedošlo k prerušeniu distribúcie elektrickej energie do odberných miest v trvaní 11 dní, zabezpečila spoločnosť alternatívny spôsob napájania odberných miest prostredníctvom dieselagregátu, čo má za následok vyššiu hlučnosť v okolí.

Zo spomínanej transformačnej stanice je napájaných 820 odberných miest na napäťovej úrovni NN. Práce potrvajú do 8. júna 2023 (vrátane) a vyžiadali si jej úplné odpojenie od vedení vysokého napätia. Prostredníctvom tejto transformačnej stanice preto nie je možné zabezpečovať transformáciu vysokého napätia na nízke napätie a následne zabezpečovať distribúciu elektriny do odberných miest.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná si je vedomá, že použitie dieselagregátu má za následok vyššiu hladinu hluku ako je pri transformácii a distribúcii elektriny prostredníctvom transformátora v transformačnej stanici. Ak by však nebolo využité toto riešenie, musela by byť prerušená distribúcia elektrickej energie úplne, a to až na 11 dní.

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny aj v súvislosti s realizáciou tejto stavby získate aj na webovej stránke mesta Trenčín https://trencin.sk/kategoria/odstavky-a-rozkopavky/.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná sa odberateľom ospravedlňuje za diskomfort spôsobený zvýšenými hodnotami hluku. Ďakujeme za pochopenie!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!