Prosíme o spoluprácu pri čistení ciest

4. 4. 2024

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Zároveň žiadame o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a v čase plánovaného čistenia o preparkovanie áut.

Po zimnom období sa už v marci začalo čistenie mestských ciest a chodníkov aj v zastavaných častiach mesta, kde sa nachádzajú parkovacie miesta, vrátane parkovacích miest. Ak sa v prípade nepriaznivého počasia nepodarí dodržať termín čistenia, konkrétne ulice sa dočistia dodatočne.

Harmonogram čistenia ulíc počíta s ukončením prác do 31. mája 2024.

Prosíme vás, aby ste rešpektovaním prenosného zvislého dopravného značenia a s tým spojeným preparkovaním áut prispeli k čo najlepšiemu vyčisteniu nášho mesta. Ďakujeme!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!