Pripravte sa na jesenné upratovanie

18. 9. 2023

Posledná septembrová sobota 30. 9. 2023 bude prvou zo siedmich sobôt, na ktoré je naplánované organizované Jesenné upratovanie 2023 v našom meste. Pozrite si harmonogram upratovania a zistite, kedy budú veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu pristavené vo vašej mestskej časti.

Upratovanie potrvá počas sobôt až do novembra. Na vybraných miestach budú podľa harmonogramu umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery (VOK). Jeden z nich na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Je veľmi dôležité disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov a prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €. 
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať len v zberných dvoroch. Elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a iné nebezpečné odpady môžete vyložiť ku kontajnerom, nie do nich.

Harmonogram jesenného upratovania 2023

Ilustračný obrázok - Harmonogram jarného upratovania 2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!