Prerušenie funkčnosti verejného osvetlenia

20. 3. 2009

Z dôvodu opravy vonkajšieho vedenia nízkeho napätia v Trenčíne v lokalite Belá (za Tescom) a na ul. Niva (nad Araverom) v termíne marec / apríl 2009 spoločnosťou ZSE a.s., bude v týchto lokalitách dočasne nefunkčné mestské verejné osvetlenie. Toto obmedzenie sa týka spolu 16 svietidiel z celkového počtu 5 506 svietidiel verejného osvetlenia v celom meste. Dočasné prerušenie funkčnosti verejného  osvetlenia je spôsobené výmenou vedenia za izolované vedenie nízkeho napätia a demontážou jestvujúcich konzol vonkajšieho vedenia nízkeho napätia. Obnovenie funkčnosti verejného osvetlenia je závislé na postupe prác spojených s výmenou vedenia ZSE. Výpadok osvetlenia podľa vyjadrenia správcu verejného osvetlenia by nemal presiahnuť 2 týždne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!