Predajcovia sa už môžu hlásiť na Trenčiansky majáles

1. 3. 2024

Mesto Trenčín opäť pripravuje tradičné mestské podujatie Trenčiansky majáles, ktorý spája bohatý kultúrny program a farmársky jarmok. Bude sa konať 1. 5. 2024. Ak máte záujem predávať na podujatí, môžete už teraz poslať prihlášku prostredníctvom našej webovej stránky. Uzávierka prihlášok je 12. 3. 2024.

Jarmok sa bude konať na Mierovom námestí a bude orientovaný najmä na predaj občerstvenia, potravín, ovocia, zeleniny, syrov, džemov, sirupov, mäsa, byliniek, priesad, kvetov, remeselníckych a ľudovoumeleckých výrobkov.

Trenčiansky majáles 2023

Ak máte záujem o predaj uvedeného sortimentu, prihláste sa na stránke:

Jarmoky v Trenčíne

Ak už máte v profile trhovníka nahraté svoje dokumenty, skontrolujte si, či sú aktuálne, poprosíme Vás o nahratie všetkých požadovaných dokumentov, bez nich nevieme vystaviť povolenie na predaj. Informácie o požadovaných dokumentoch nájdete na stránke: 

Aké dokumenty potrebujem?

Približne do 14 dní od uzávierky prihlášok vám pošleme e-mail o prijatí alebo neprijatí na jarmok.

Vzhľadom na charakter a zameranie jarmoku si mesto ako organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov. Termín podania žiadosti o predaj nie je určujúci pre udelenie miesta. Organizátor má výhradné právo na umiestnenie jednotlivých predajcov na jarmoku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!