Prečo je ihrisko na Beckovskej ulici zatvorené?

31. 10. 2019

Detské ihrisko na Beckovskej ulici bolo obľúbeným priestorom rodičov a ich detí. Jeho majiteľ sa však oň prestal starať, nekosil, nevyvážal smeti a neopravoval čoraz viac poškodené herné prvky. Mesto sa ihrisko snažilo získať do svojho majetku. Získala ho však súkromná osoba, ktorá sa o ihrisko tiež nestará a nezaujíma.

Pred časom sa na plote ihriska objavila informácia, že sa tam má niečo stavať. Bol to niekoho veľmi nevydarený a zlý úmysel. „Územný plán definuje tento pozemok ako verejné parky a parkové úpravy, oddychovo-rekreačné plochy. Novému majiteľovi tu nedovoľuje žiadnu výstavbu! To platí a nič na tom nemienime zmeniť,“ hovorí hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

Detské ihrisko je v tejto lokalite potrebné a mesto malo záujem získať ho do majetku, obnoviť a prevádzkovať. Mestský parlament ešte v júli 2016 odsúhlasil odkúpenie pozemku ihriska, vrátane príslušenstva od spoločnosti KUPAS za 40 tisíc eur. Mesto malo už pri predaji pozemku v roku 2006 zmluvne dohodnuté predkupné právo. Spoločnosť KUPAS ho však nikdy nepredávala, navyše, sa dostávala do čoraz väčších dlhov. Napokon začali veritelia, najmä daňový úrad a sociálna poisťovňa, zriaďovať záložné práva k tomuto pozemku.

Mesto ešte v toku 2016 s daňovým úradom vstúpilo do rokovaní v snahe kúpiť pozemok nezaťažený záložnými právami. Viackrát podalo i návrh na zastavenie exekúcie vykonávanej zriadením exekučného záložného práva na pozemok. Medzitým však vznikali ďalšie záložné práva zapísané na katastri. Hodnota dlhov vtedy už prevyšovala 40 tisíc eur, aj preto v decembri 2017 poslanci sumu 40 tisíc eur vyčlenili výlučne na kúpu pozemku a zvlášť schválili ešte 10 tisíc eur na kúpu herných prvkov. Pre narastajúce dlhy jeden zo súdnych exekútorov pristúpil k výkonu exekúcie predajom nehnuteľností na dražbe, vrátane pozemku, na ktorom je ihrisko. Koncom roka 2018 sa mesto snažilo uspieť v dražbe, no neúspešne. Šlo do nej so schválenými 40 tisícmi eur. Dokonca sa dražby zúčastnila i Trenčianska parkovacia spoločnosť so 100 tisícovou ponukou. Ak by parkovacia spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je Mesto Trenčín, pozemok získala, nebol by problém, aby sa dostal pod kontrolu a do majetku mesta. Žiaľ, na dražbe uspela s ponukou o 500 eur vyššou iná fyzická osoba.

Napriek tomu, je tu ešte možnosť dohodnúť sa s novým majiteľom, či vôbec a za akých podmienok by pozemok pod ihriskom, vrátane herných prvkov Mestu predal. Ihrisko je zatvorené na základe komunikácie Mesta so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Mesto na základe upozornení od občanov žiadalo, aby vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu herných prvkov uskutočnila opatrenia voči vlastníkovi detského ihriska.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!