Poslanci schválili predaj domov, ktoré ustúpia železnici

21. 7. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa vo štvrtok 21. júla stretli na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na začiatku poslanci na návrh najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer-SD stiahli z rokovania predaj majetkov, kde záujemcovia nezaplatili finančnú zábezpeku. Tiež stiahli zmenu všeobecno-záväzného nariadenia, ktorým sa mali zvyšovať  ceny za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, návrh na vyjadrenie súhlasu na zriadenie Súkromného centra Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a návrh na zmenu určenia odmien a príspevkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášiacich poslancov s tým, že o týchto návrhoch budú ešte rokovať jednotlivé komisie.


Poslanci na zasadnutí v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v Trenčíne schválili zámenu domov, ktoré majú ustúpiť trati za nové náhradné domy. Tie pre pôvodných majiteľov vybudovalo mesto. Dotknutí občania sa tak stali majiteľmi nových domov a mesto tých pôvodných. V ďalšom bode zároveň odsúhlasili predaj šiestich domov v Orechovom Železniciam Slovenskej republiky. Pre mesto to po konečnom predaji bude znamenať príjem 1,047 milióna eur do mestskej kasy.


Ďalším bodom rokovania bolo schválenie všeobecno-záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. To pôvodné museli poslanci zrušiť po proteste prokurátora. Prokuratúra namietala, že VZN malo ustanovenia, ktoré zákon nielenže v tejto oblasti nepozná, ale ani nezmocňuje mesto k ich zavedeniu. Mesto totiž k povoľovaniu otváracích hodín pristupovalo individuálne, na čo nemalo oprávnenie. V novom VZN sú pevne určené časy pre centrum mesta aj pre obytné zóny. Po dlhšej debate poslanci VZN zmenili v tom, že letné  terasy v centre môžu byť otvorené do polnoci a nie do 5.00 hod., ako znel pôvodný návrh. V obytných zónach môžu byť terasy otvorené do 22.00 hod. Presné znenie VZN nájdete tu. V materiáli ešte nie je zohľadnená spomínaná zmena otváracích hodín letných terás v centrálnej mestskej zóne.


V bode rôzne vystúpil občan Milan Gabrhel. Jeho spoločnosť Fitness Gabrhel prevádzkuje Centrum seniorov na Sihoti. Mesto sa mu rozhodlo zmluvu o výpožičke centra vypovedať a momentálne mu plynie šesťmesačná výpovedná lehota. Gabrhel pred mestským zastupiteľstvom voči výpovedi protestoval a žiadal poslancov o jej zvrátenie. Poslanci z oboch poslaneckých klubov sa k tejto téme vyjadrili s tým, že Centrum seniorov musí pokračovať vo svojej činnosti. Spolu s mestom budú o jeho budúcnosti a prevádzke rokovať aj naďalej.


Najbližšie sa poslanci mestského zastupiteľstva stretnú 28. júla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde by mali rokovať o návrhu zmeny rozpočtu v súvislosti s dotáciou hokejový klub Dukla Trenčín, a. s.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!