Pokračujeme v čipovaní smetných nádob

19. 5. 2022

V období od pondelka 23. mája do piatka 3. júna 2022 bude pokračovať pasportizácia a označovanie smetných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v ďalších častiach mesta. Prosíme obyvateľov rodinných domov o sprístupnenie nádob, aby mohli byť označené.

bionádoba s čipomNové označenie nádob formou čipu spresní ich evidenciu a umožní elektronické zaznamenávanie ich vývozov. Značenie zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen na základe zmluvy s mestom. 

Pasportizácia a  čipovanie sa bude v období od 23. 5. do 3. 6. 2022 týkať oblastí: Juh, Pod Juhom, Na Zongorke, Belá, Pod Komárky, historické centrum, stred mesta, od hotela Elizabeth smerom do centra. Celá Električná ulica vymedzená železnicou vedúcou do Chynorian, ďalej ulice Legionárska, Inovecká, Soblahovská a ich priľahlé ulice, oblasť od Partizánskej ulice, Nad tehelňou, Pod Brezinou.

Prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby nechali v danom období voľne prístupné až kým nebudú označené. Nádoby, ktoré sa očipovať nepodarí z technických príčin alebo z dôvodu ich nedostupnosti, budú označené v náhradnom termíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!