Počas čistenia ciest je nutné preparkovať

17. 5. 2018

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta sú umiestnené približne týždeň vopred. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá. Upozorňujeme na to znovu, lebo viacerí vodiči to ignorujú a preto nie je v niektorých úsekoch možné cesty vyčistiť.

V týchto dňoch čistia mestskú časť JUH:

piatok, 18. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. M. Bela, Halalovka – pravá strana od Ul. gen. Svobodu
18.00 – 6.00 h – ul. Kyjevská, Lavičková, Južná

pondelok, 21. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. M. Bella, Halalovka – ľavá strana od Ul. gen. Svobodu
18.00 – 6.00 h – dorábky, nedorobky

Harmonogram čistenia – mestská časť SEVER:

utorok, 22. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Hodžova
18.00 – 6.00 h – ul. Rázusova od svetelnej križovatky po zimný štadión, kpt. Nálepku – ľavá strana

streda, 23. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Považská, Žilinská
18.00 – 6.00 h – ul. Rázusova od svetelnej križovatky po zimný štadión, kpt. Nálepku – pravá strana

štvrtok, 24. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Študentská, Nábrežná
18.00 – 6.00 h – ul. Švermova, Hurbanova, Golianova

piatok, 25. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Komenského, Smetanova, Jiráskova od Nábrežnej po Rázusovu
18.00 – 6.00 h – ul. gen. Viesta, Vodárenská, Smetanova od Rázusovej po Hodžovu

pondelok, 28. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. 17. novembra, Holubyho námestie, Jiráskova od Rázusovej po Hodžovu
18.00 – 6.00 h – ul. Šoltésova, Gagarinova

utorok, 29. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Osvienčimska, Turkovej
18.00 – 6.00 h – ul. K Výstavisku

streda, 30. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Považská – bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke
18.00 – 6.00 h – ul. Kukučínova – dolná i horná

štvrtok, 31. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná
18.00 – 6.00 h – ul. Potočná

piatok, 1. 6. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá
18.00 – 6.00 h – ul. Kubranská, Dubová, Záhrady, M. Hricku

pondelok, 4. 6. 2018

6.00 h – 18.00 h – ul. Niva, Mníšna, Mlynská, Pod Driením, Horeblatie
18.00 – 6.00 h – ul. Pod horou, Pod lipami

utorok, 5. 6. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Zelnica, J. Fabu, Rovná, Pred Poľom, Pod Sokolice
18.00 – 6.00 h – dorábky, nedorobky 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!