Otvárame ďalšie diskusné témy k PUMM

12. 6. 2020

Od dnes, 12. júna 2020, nájdete na webstránke zapojsa.trencin.sk sekciu, v ktorej môžete dávať konkrétne návrhy, ako zlepšiť mobilitu v Trenčíne.

Ide o ďalšiu z participačných aktivít pre verejnosť v rámci príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM).

Navrhnite opatrenia pre zlepšenie mobility

Stránka funguje od 1. júna 2020 ako „diskusné fórum“, na ktorom občania môžu napísať svoju predstavu budúcnosti nášho mesta, pripomienkovať existujúce návrhy, dávať nové podnety a spoločne o nich debatovať.

Od 8. júna 2020 si na stránke môžete pozrieť video, ktoré vysvetľuje prvú, už spracovanú časť PUMMu a zároveň sa môžete zapojiť do diskusie s jeho tvorcami.

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších desaťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, ho vypracováva Centrum dopravního výzkumu z Brna. Dokument bude zostavený do marca 2021. Mesto Trenčín naň získalo peniaze z fondov Európskej únie.

náhlad na stranku zapoj sa

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!