Od nedele 14. decembra zmena na linke MHD č.1

12. 12. 2008

V rámci linky č. 1  MHD Trenčín doteraz premávali aj autobusy na skrátenej trase sídlisko Juh II  – autobusová stanica. Tieto budú od 14. decembra vyňaté a túto trasu bude obsluhovať a zabezpečovať linka č. 22.  Ostatné časti grafikonu MHD zostávajú bezo zmien. Zároveň od 14. decembra sa začnú používať aj nové názvy niektorých zastávok MHD, ktorými budú tieto označené na nových označníkoch.  


Cestovný poriadok MHD platný od 14. decembra so zapracovanou zmenou na linke č. 1  (pdf súbor na stiahnutie)


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!