Od budúceho týždňa obmedzenie na Štefánikovej ulici

7. 6. 2024

Od 10. do 21. júna 2024 je povolená rozkopávka na Ul. Gen. Štefánika pri križovatke s Kukučínovou ulicou. Na nevyhnutný čas dôjde aj k uzavretiu pravého jazdného pruhu na ceste I/61 v smere von z Trenčína.

Dôvodom bude rekonštrukcia bleskozvodu pri bytovom dome č.373.

PDZ situácia rozkopávky

Výkopové práce budú v chodníku, ten bude v dotknutom úseku uzavretý. Priechody pre chodcov v križovatke zostanú prístupné. Chodci smerom od Kauflandu budú presmerovaný cez nadchod MAX.

Prosíme o opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných značení, či prípadných pokynov osôb poverených za riadenie dopravy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!