Obnova sietí na námestí finišuje

28. 11. 2017

Na Mierovom námestí sú zrekonštruované vodovod i kanalizácia. Plynári a elektrikári obnovu svojich sietí dokončujú.


Vodári sa z Mierového námestia presunuli na Sládkovičovu ulicu, kde začali rekonštruovať vodovod. Na konci novembra prerušia práce a priestor dajú do pôvodného stavu. Pokračovať v rekonštrukcii vodovodu tu budú na jar 2018. Plynári finišujú s napojením prevádzok na obnovený plynovod. Elektrikári uviedli do prevádzky trafostanicu a začali s napájaním rozvodných skríň na nové káble. Zároveň prepájajú aj jednotlivé prevádzky na novú trafostanicu.


Zhotoviteľ zabetónoval dvojplášťovú šachtu pre fontánu a pokračuje v kladení dlažby v strede námestia smerom k Morovému stĺpu i v priestore chodníka na ľavej strane, vrátane pokládky obrubníkov. Pokračuje aj v umiestňovaní ochranných mreží okolo stromov (celtisov) na námestí. Koncom novembra už boli osadené i výsuvné stĺpiky pre elektrické rozvody počas vianočných trhov. Farské schody začali 22. novembra 2017 obkladať syenitom tak, ako to schválil krajský pamiatkový úrad.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!