Novoročné stretnutia primátora

17. 2. 2006

          V duchu pravidelného stretávania sa na začiatku každého roka prijal primátor Branislav CELLER v pondelok 6. februára predstaviteľov na Slovensku registrovaných a na území Trenčína pôsobiacich cirkví a náboženských spoločností. O týždeň neskôr sa zase stretol s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií, spolkov, agentúr i samostatne vystupujúcimi umelcami.


          Diskusia s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, ktorej sa aktívne zúčastnil aj poslanec MsZ a predseda komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri MsZ Marián Kvasnička, sa niesla v znamení rozvoja vzájomnej spolupráce a obohacovania kultúry mesta aktivitami náboženských spolkov či speváckych zborov. B. Celler informoval hostí o podpore a pomoci samosprávy pri rekonštrukcii významných sakrálnych a zároveň kultúrnych pamiatok. Ako príklad uviedol pútne miesto s kláštorným komplexom Malá a Veľká Skalka, ďalej pripravovanú rekonštrukciu okolia farského kostola vrátane jeho iluminácie. Mesto Trenčín začne v tomto roku rekonštruovať aj významnú kultúrnu pamiatku, evanjelický cintorín, na ktorom sú pochované mnohé osobnosti presahujúce rámec Trenčína. Vlastníkom cintorína je evanjelická cirkev augsburského vyznania, ale mesto ho bude spravovať aj s možnosťou ďalšieho pochovávania.  


          V konštruktívnej atmosfére sa o týždeň neskôr nieslo stretnutie s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií, spolkov, agentúr a samostatne vystupujúcich umelcov. Primátor hostí informoval o zámere s priestormi bývalého kina Metro. Mesto Trenčín komunikuje s manažmentom Slovenskej sporiteľne a.s. o odkúpení týchto priestorov pre potreby menšinových kultúrnych žánrov, malých javiskových foriem a umeleckého kina pre náročného diváka. „Som rád, že predstavitelia kultúrnej obce pochopili moju myšlienku o potrebe preniesť sa niekedy aj cez nepríjemné veci či vzťahy, robiť kompromisy. Snažil som sa im vysvetliť, že ak hoci len dva subjekty nenájdu k sebe cestu a ochotu vyriešiť napríklad pôsobenie na spoločnej scéne, aj dobrý zámer môže skončiť skôr, než sa začne realizovať,“ povedal po stretnutí B. Celler.


          Členov trenčianskej kultúrnej obce zaujímala aj budúcnosť bývalého kina Hviezdy. Od štatutára mesta sa dozvedeli, že tento rok sa bude spracovávať projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu. Vzápätí ich vyzval ku spoločnej diskusii o projekte, aby sa včas zadefinovalo, akým kultúrnym účelom bude Hviezda po rekonštrukcii slúžiť.


          Na stretnutí sa diskutovalo aj o kultúrnych strediskách v jednotlivých častiach mesta. Podľa mienky primátora, odkedy sa dali do výpožičky, podstatne sa zlepšila ich programová ponuka. „Pozitívne sa prejavil fakt, že ľuďom, ktorí priamo robia kultúru, sa uvoľnili ruky v prospech kultúrnych a spoločenských aktivít,“ uviedol B. Celler


          Priaznivcov kvalitnej hudby príjemne prekvapila informácia, že Mesto Trenčín plánuje v tomto roku kúpu koncertného krídla, ktoré by vyriešilo dlhodobý problém mesta s kvalitným klavírom. Dočasne by mal nájsť svoje miesto v nových priestoroch ZUŠ, s najväčšou pravdepodobnosťou v Kasárňach SNP. Mesto Trenčín po prevzatí týchto priestorov tam okrem iného plánuje umiestniť do dokončenia rekonštrukcie Hviezdy mestskú koncertnú sieň.+ Snímka zo stretnutia primátora s predstaviteľmi na Slovensku registrovaných a na území Trenčína pôsobiacich cirkví a náboženských spoločností.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!