Nové oficiálne stránky mesta Trenčín

7. 4. 2005

 


Vážení návštevníci,                                                                  <!––>


vítam Vás na nových oficiálnych stránkach mesta Trenčín. Pri ich tvorbe sme sústredili pozornosť na to, aby sme Vám poskytli kvalitnú službu pri Vašej ceste za informáciami. Snažili sme sa pripraviť nielen obsahovo ale i formálne kvalitné informácie, usporiadané v jednoduchej a logickej štruktúre s prehľadnou navigáciou, ktorá je pri dnešnej internetovej komunikácii veľmi dôležitá.  Rovnaký dôraz sme kládli i na zabezpečenie pravidelnej aktualizácie údajov, preto by sa nemalo stávať, že sa na našej stránke stretnete s neaktuálnou, teda neužitočnou informáciou. Nová stránka však nemá byť iba informačným kanálom, ale má slúžiť i zlepšeniu vzájomnej komunikácie občana či návštevníka Trenčína s mestom. K tomu budú slúžiť nové nástroje ako on-line formuláre, miesto pre vyjadrenie Vašich názorov, priame kontakty na predstaviteľov i zamestnancov mesta a mnoho ďalších nástrojov tejto modernej komunikácie. Našim cieľom je kvalitu našej práce stále zlepšovať a platí to i v oblasti internetovej komunikácie. Budeme Vám preto vďační aj za Vaše návrhy, pripomienky či dobre mienené rady, ako naše stránky stále zlepšovať. Verím, že si nové oficiálne stránky mesta Trenčín rýchlo obľúbite a stanú sa Vašim verným pomocníkom pri riešení akýchkoľvek otázok spojených s Vašim životom, prácou či pobytom v  našom meste.


Ing.Branislav Celler


primátor mesta

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!