Nová sociálna služba v meste

19. 8. 2022

Trenčín bude poskytovať s použitím telekomunikačných technológií novú sociálnu službu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“. Súhlas na jej realizáciu dalo mestské zastupiteľstvo na júnovej schôdzi.

Služba bude fungovať cez elektronický systém „Inteligentná Domáca Asistentka“ (IDA). Pomôže ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom, aby sa zabránilo vzniku krízovej sociálnej situácie alebo, aby sa zabezpečilo jej riešenie. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby.

Systém IDA bude fungovať bez kamier a mikrofónov, nenaruší súkromie prijímateľa. Je založený na nepretržitom monitorovaní domácich priestorov prijímateľa pomocou relevantných senzorov a monitoruje aj jeho pohyb mimo domácnosti. Zaznamenané signály spracuje, vyhodnotí a identifikuje prípadný vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej pomoc. Systém na rizikovú situáciu upozorní dohliadajúcu osobu (rodinný príslušník, sused a pod.) zaslaním krátkej písomnej správy.

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia, nastavenie v domácnosti klienta a servisné služby budú bezplatné. Táto sociálna služba bude určená pre prijímateľov, ktorí žijú v domácnosti samostatne, prípadne sú väčšinu dňa doma sami, majú nepriaznivý zdravotný stav, zhoršenú fyzickú kondíciu, majú domácnosť vybavenú pevným internetom a pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti majú aktivované základné mobilné dáta.

Sociálne služby mesta Trenčín požiadali o zaradenie do projektu AAL, ktorý bude realizovaný v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po akceptácii ich žiadosti a podpise zmluvy o spolupráci budú môcť požiadať o zápis tejto služby do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Predpokladaný začiatok projektu je na jeseň 2022. Bližšie informácie získate na tel. čísle 032/6521581.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!