Nominujte športovcov roka 2022

27. 1. 2023

Mesto Trenčín a Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne vyhlasujú anketu „Športovec mesta Trenčín za rok 2022“. Návrhy očakávajú do 28. februára 2023.

Mesto Trenčín sa chystá vyhlásiť najlepšieho športovca jednotlivca, najlepší športový kolektív, najlepšieho športovca juniora, najlepšieho športovca seniora, najlepšieho handicapovaného športovca za rok 2022 a tiež odovzdať ocenenie za celoživotný prínos v športe. Vo všetkých kategóriách bude vyhlásený jeden ocenený.

„Navrhnúť nominovaného do ktorejkoľvek kategórie môže každý občan nášho mesta, každý športový klub pôsobiaci na území mesta, každá organizácia so športovým zameraním. Tiež vedenie mesta a členovia Komisie mládeže a športu mesta Trenčín,“ hovorí Jakub Halgoš, referent pre šport a mládež Mestského úradu v Trenčíne.

Kritériá

Nominovaný môže byť športovec či kolektív, ktorý preteká v akomkoľvek športe. „Podmienkou je, aby športovec mal v roku 2022 trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne úspech, za ktorý je nominovaný, dosiahol ako člen športového klubu so sídlom v meste Trenčín,“ vysvetľuje J. Halgoš. Pri rozhodovaní bude mať trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.

Čo sa týka nominácie na najlepší športový kolektív, ten musí mať sídlo v našom meste, jeho členmi však môžu byť aj športovci bez trvalého pobytu v meste Trenčín.

Na Ocenenie za celoživotný prínos v športe je možné navrhnúť športovca, trénera, športového funkcionára alebo činovníka, športového lekára, komentátora či iného aktívneho občana nášho mesta, ktorý sa angažoval v akomkoľvek športe. Nominant musí mať trvalé bydlisko v meste Trenčín, prípadne jeho športová činnosť je alebo bola spojená s klubmi, ktoré sídlia  či sídlili v našom meste. Pri rozhodovaní bude mať trvalé bydlisko vyššiu váhu, ako sídlo klubu.

Ako nominovať

Navrhnúť športovca na ocenenie môžete do 28. februára 2023 vyplnením elektronického nominačného formulára „Nominácia pre ocenenie športovca roka 2022“, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk. Ak si želáte vyplniť nominačný formulár v písomnej podobe, kontaktujte pre viac informácií referenta pre šport a mládež J. Halgoša (jakub.halgos@trencin.sk).

Rozhodnutie o tom, kto z nominovaných bude ocenený, je plne v kompetencii Komisie mládeže a športu. „Pri posudzovaní nominácií bude dôležitá výška dosiahnutých úspechov, úroveň súťaží, účasť v reprezentácii, či ide o domáce alebo medzinárodné súťaže, ale aj osobné vlastnosti a charakter nominovaných, forma a spôsob reprezentovania mesta Trenčín a spoločenské uznanie,“ uzatvára J. Halgoš. Výsledky ankety plánuje mesto vyhlásiť v apríli.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!