Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností

7. 1. 2020

Nastala u vás zmena vo vlastníctve nehnuteľností? Do konca januára treba podať daňové priznanie.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2019 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2020 so stavom k 1. januáru 2020.

K podaniu je nutné predložiť doklady preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícií v Klientskom centre MsÚ Trenčín a tiež na internetovej stránke mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!