Nedoručené rozhodnutia o daniach a poplatkoch budúci týždeň v sobášnej sieni

23. 5. 2018

Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu občania prevziať v sobášnej sieni v dňoch 29. – 31. mája 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Od 5. do 27. mája 2018 doručujú rozhodnutia do domácností zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne. Ak občania nebudú zastihnutí, doručovateľ im v schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky v sobášnej miestnosti Mestského úradu, kde si ju budú môcť vyzdvihnúť.

Zásielky budú v sobášnej miestnosti uložené len v termíne od 29. do 31. mája, preto prosíme občanov, aby si dôkladne prečítali najmä dátum uloženia zásielky v sobášnej miestnosti, aby zbytočne nestrácali svoj čas.

Po skončení vydávania zásielok sa Mesto Trenčín pokúsi nedoručené zásielky ešte odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty a. s.

Ak aj napriek všetkým uvedeným pokusom nebude zásielka doručená, zostane uložená u správcu dane alebo správcu poplatku, ktorý ju bude považovať za doručenú.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!