Návšteva z Kragujevacu

25. 9. 2007

          Dnes podvečer pricestuje do Trenčína trojčlenná oficiálna delegácia z družobného srbského mesta Kragujevac, vedená najvyšším predstaviteľom kraja Miroslavom MARINKOVIČOM.


          Nasledujúci deň ráno začína oficiálny program prijatím u primátora Trenčína Branislava Cellera. Nasledovať bude stretnutie s pracovníkmi Útvaru architektúry a stratégie MsÚ. Hostia si pozrú aj sprístupnenú mestskú vežu. Popoludnie bude patriť aktivitám záujmových združení a neziskových organizácií, hostia tesne pred otvorením pre verejnosť navštívia Centrum seniorov na Sihoti a výstavu zeleninové hody v Kultúrnom centre Activity na sídlisku Juh. Deň zakončí pracovná večera s primátorom.


          Druhý pracovný deň, štvrtok, začnú srbskí hostia návštevou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po prijatí županom Pavlom Sedláčkom si pozrú Trenčiansky hrad. Po pracovnom stretnutí na katedre špeciálnej techniky na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne skončí oficiálny program návštevy. Delegácia z Kragujevacu odcestuje späť do Srbska v piatok 28. septembra.


         Návšteva hostí z Kragujevacu v Trenčíne je pokračovaním procesu zbližovania oboch miest, ktoré podnietili historické udalosti z konca prvej svetovej vojny, keď na Stavľanskom poli za mestom Kragujevac popravili 44 príslušníkov  náhradného práporu 71. pešieho, tzv. Trenčianskeho pluku.


          „Vzájomná spolupráca oboch miest by mala prerásť z oficiálnych stretnutí do spolupráce na úrovni podnikateľskej, čo je jedným z hlavných záujmov srbskej strany. Rozvinúť chceme aj spoluprácu medzi záujmovými združeniami, vzdelávacími inštitúciami a zvýšiť počet i kvalitu kultúrnych výmen,“ informovala Janka Fabová, na výkon funkcie dlhodobo uvoľnená poslankyňa mestského zastupiteľstva v Trenčíne.+ Na Stavľanskom poli za mestom Kragujevac stojí pamätník, ktorý pripomína popravu 44 príslušníkov  náhradného práporu 71. pešieho, tzv. Trenčianskeho pluku na sklonku prvej svetovej vojny.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!