Najbližšiu sobotu sa začína v meste jesenné upratovanie

21. 9. 2022

V sobotu 24. septembra 2022 budú veľkoobjemové kontajnery (VOK) na odkladanie odpadu pristavené dopoludnia na siedmich stanovištiach a popoludní na ďalších siedmich miestach na sídlisku Juh. Pôjde o prvú zo siedmich sobôt, počas ktorých sa v našom meste uskutoční jesenné upratovanie 2022.

Kde nájdete veľkoobjemové kontajnery?

 • Od 8.00 do 12.00 hodiny:
  • Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
  • Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
  • Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
  • J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
  • Soblahovská (bytovka pri Leoni)
  • Pod Juhom (oproti č. 12)
  • Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)
 • Od 13.00 do 17.00 hodiny:
  • Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
  • M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
  • Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
  • Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
  • Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
  • Halalovka (pri bytovke 24)
  • Lavičková (pri domove dôchodcov)

Jeden z pristavených kontajnerov bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Jesenné upratovanie bude pokračovať v ďalších častiach mesta až do novembra. Všetky miesta pristavenia kontajnerov nájdete v Harmonograme jesenného upratovania 2022.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!