Najbližšiu sobotu sa začína jesenné upratovanie

23. 9. 2020

V sobotu 26. septembra 2020 sa v našom meste začne pravidelné jesenné upratovanie. Naplánované je na sedem sobôt a potrvá do novembra. Hneď prvá sobota bude patriť sídlisku Juh. 

Vekoobjemové kontajnery (VOK) budú umiestnené od 8.00 do 12.00 hod. na týchto uliciach:

 • Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 • Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 • Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 • J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 • Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 • Pod Juhom (oproti č. 12)
 • Belá (za plotom TESCO oproti RD č. 9/1959)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 • Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
 • Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
 • Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 • Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
 • Halalovka (pri bytovke 24)
 • Lavičková (pri domove dôchodcov)
 • M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)

Na týchto  stanovištiach budú vždy dva kontajnery – jeden výhradne na konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne, čiže na biologicky rozložiteľný odpad, druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen.

Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Pneumatiky môžete odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.

Dodržiavanie účelu kontajnerov je veľmi dôležité. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Ďakujeme, že sa do organizovaného upratovania zapájate a prispievate tak k čistote nášho mesta. 

Prosíme, dodržiavajte všetky aktuálne bezpečnostné opatrenia –  rúško, rukavice, dodržujte od seba vzdialenosti a nezdržiavajte sa  v skupinách.

Harmonogram umiestnenia VOK:

Harmonogram-jesenneho-upratovania-tabuľka 2020

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!