Nadšenci žijú folklórom

10. 8. 2009

Trenčín sa dlhé roky pýši kvalitnými mládežníckymi folklórnymi súbormi. Medzi nimi si pomaly ale isto budujú svoje miesto aj Nadšenci. Keď človek vidí, s akým oduševnením predvádzajú svoje umenie na pódiách, hneď je jasné, prečo si partia mladých ľudí vymyslela taký originálny názov.


Folklórny súbor Nadšenci pôsobí v Trenčíne od roku 2006. Jeho členmi sú mladí a kreatívni ľudia, ktorých spája láska k folklóru a ľudovému umeniu. Základ súboru tvoria bývalí Trenčanisti. „Boli sme dobrá partia a silná generácia. Hoci sa po maturite v Trenčane končí, stretnutia niekoľkých z nás naďalej pokračovali. Postupne sme priberali nových záujemcov. V súčasnosti má súbor niečo vyše 30 členov v troch zložkách: tanečnej, speváckej a hudobnej,“ vysvetľujú Nadšenci. Nácviky sú každý piatok a nedeľu. Súbor má za sebou viac ako 40 vystúpení v Trenčíne, ale aj v iných mestách a obciach. Vystupoval aj na nedávnom festivale v Mníchovej Lehote.


„Medzi naše najdôležitejšie ciele patrí uchovávanie slovenského folklóru, ľudových piesní, tancov a zvykov. Približujeme slovenský folklór širokej verejnosti, ale najmä deťom a starším ľuďom. Do vystúpení vkladáme rôzne moderné a vtipné prvky, čím chceme vystúpenia oživiť a zároveň sa odlíšiť od iných zoskupení, ktoré pôsobia v Trenčíne. Zároveň sa snažíme zachovať folklórne jadro vystúpení,“ prezradili folkloristi.


Druhých potešia aj vypočujú


V spolupráci s Trenčianskou nadáciou sa Nadšencom podarilo zrealizovať zaujímavé projekty. Program pre škôlky Nadšenie pre najmenších sa tešil veľkému úspechu. Projekt Prišli sme vás potešiť aj sa niečo naučiť bol pre zmenu určený seniorom v domovoch a kluboch dôchodcov v trenčianskom regióne. Ako napovedá samotný názov, najskôr mládežníci potešili svojím vystúpením seniorov. Potom sa folkloristi započúvali do rozprávania staršej generácie. Hlavnou témou diskusie boli staré zvyky a tradície v Trenčíne a okolí. Starkí vďačne porozprávali o svojich skúsenostiach a zážitkoch z mladosti, o zvykoch a tradíciách či o pesničkách a tancoch, ktoré kedysi tancovali na zábavách a pri rôznych príležitostiach. „Diskusia bola pre náš súbor obrovským obohatením. Zo starkých sršala nesmierna dobrota. Hneď sa pýtali, kedy zasa prídeme. Získané poznatky chceme spracovať a neskôr ich použiť na vystúpeniach, aby autentický trenčiansky folklór pretrval aj ďalšie generácie. Dúfame, že sme seniorom naším vystúpením spríjemnili pobyt v domove dôchodcov,“  hovoria Nadšenci. Podľa odozvy z domovov dôchodcov sa mladým ich zámer naozaj vydaril.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!