Na čom aktuálne v meste pracujeme a čo pripravujeme

17. 4. 2023

Mestské investičné akcie sa v ostatných týždňoch rozhýbali a tak vám môžeme ponúknuť informácie, kde a čo sa v Trenčíne dokončuje, na čom sa pracuje a čo sa v najbližšom čase začne realizovať.

Na prvý pohľad je dokončené inkluzívne ihrisko Rodinka. Pre deti je iste lákavé, no rodičov prosíme, aby im zatiaľ nedovolili vchádzať do priestoru ihriska. Potrebujeme dať šancu tráve, aby vyrástla. Napokon preto sme ho opáskovali. Prosíme teda, rešpektujte ešte nejaký čas tento stav.

Pred dokončením

Do konca mája by mala byť hotová a odovzdaná prístavba s novými učebňami pre ZŠ, Dlhé Hony. Aktuálne sa ešte zveľaďuje interiér a na úplný záver sa upraví okolie novej stavby. Dokončuje sa i rekonštrukcia Hviezdy. Aj výstavba parkovísk a úprava komunikácií v oblasti Kvetnej je pred ukončením, ešte je potrebné doplniť niekoľko lámp verejného osvetlenia, upraviť terén. Počíta sa tu s náhradnou výsadbou a vodorovným i zvislým dopravným značením.

 

Kde sa ešte pracuje?

Práce pokračujú aj na rekonštrukcii nocľahárne na Nešporovej ulici, aktuálne by mala nasledovať demontáž strechy. Obnovujeme aj Materskú školu J. Halašu. Prevádzka škôlky nie je obmedzená a ak nič nenaruší tempo prác, do konca júla bude táto škôlka ako nová. Pracuje sa aj na novej cyklotrase Vážska magistrála – Istebnícka, vrátane nových priechodov pre chodcov. Hotová by mala byť v júni. Pokračuje aj modernizácia Kultúrno – informačného centra a revitalizácia detského ihriska a celého vnútrobloku Pádivec

Onedlho sa začne

V tomto týždni odovzdáme vysúťaženému zhotoviteľovi priestor na Bratislavskej ulici, pri železničnej stanici Zlatovská.  Práve tam by malo vzniknúť záchytné parkovisko s 56 parkovacími miestami zdarma.

V najbližšom čase začneme s rekonštrukciou pergoly ZŠ, Na dolinách. Aktuálne pripravujeme obnovu oporného múru na Kubranskej ulici 210, ale aj vybudovanie výťahu v pobytovom zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín na Piaristickej ulici, rozšírenie Materskej školy Medňanského alebo tiež výmenu asfaltu na ihrisku Hríbik, obnovu povrchu chodníka od Masaryčiek smerom do centra, chodníka na Ulici V. Roya, zrekonštruujeme chodník popri ZŠ, P.Bezruča. V máji sa bude pokračovať v modernizácií cyklotrás na uliciach Legionárska – Námestie sv. Anny – Braneckého.

Onedlho sa začne aj s rekonštrukciou podchodu pri Hoteli Elizabeth, ďalšia mestská investičná akcia sa v dohľadnej dobe zameria na priechod pre chodcov a chodník Zlatovská – Brnianska.

V najbližšom čase počítame aj s obnovou detského ihriska Považská, či vybudovaním I. etapy cyklotrasy na Brnianskej ulici. V oboch prípadoch je ešte zmluva na kontrole na ministerstve, ale mesto je pripravené následne začať s prácami. A spomenieme ešte aj pump track, ktorý budeme v parku pod Juhom realizovať v lete. 

O týchto mestských investičných akciách jednotlivo, ale aj o ďalších pripravovaných stavebných zmenách vo verejnom priestore, vás budeme postupne informovať.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!