Motoristi, pozor, zmena!

16. 3. 2007

          Od utorka 13. marca je  Ulica Petra Bezruča v úseku od križovatky Bezručova – Inovecká po  križovatku Bezručova – Družstevná jednosmerná. Motoristi môžu v tomto úseku jazdiť v smere od Soblahovskej k Inoveckej ulici.


          Pred rodinnými domami po ľavej strane v smere jazdy je vytvorený  parkovací pruh s vyznačením zákazu parkovania v miestach vjazdov do priľahlých nehnuteľností. Na Inoveckej ulici sú osadené nové zvislé dopravné značky spolu s  dočasným označením zmeny organizácie dopravy.+ Motoristi môžu na jednosmernú Bezručovu ulicu odbočiť zo Soblahovskej ul., na križovatke v susedstve nákupného strediska Lidl.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!