Most spojí Ostrov s Orechovým

8. 8. 2022

Poslanci mestského parlamentu schválili na júnovej schôdzi (22.6.) zámer radnice vyhlásiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu nového mosta, vrátane jeho napojenia na križovatky. Váh by mal byť premostený z Vlárskej ulice na Ostrov a opačne.

Pôjde o zavesený most s jazdnými pruhmi pre autá a autobusy (s vylúčením ťažkej nákladnej dopravy), s chodníkmi a trasami pre cyklistov. Nadviaže na súčasný most na Ostrov pri krytej plavárni smerom na Orechové. Mesto projekt obstará na základe už hotovej dopravnej štúdie so zapracovanými podmienkami rozhodnutia z konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dokumentácia bude slúžiť pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie aj realizáciu stavby. Predpokladaná suma 840 tisíc eur pôjde z mestského rozpočtu a zahŕňa aj autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Ďalšie premostenie Váhu bolo už súčasťou modernizácie železnice, už vtedy mal most vydané územné rozhodnutie, avšak nebol uznaný ako vyvolaná investícia.  Nie je to teda žiadna novinka. “Samozrejme, museli sme ten pôvodný návrh zmeniť, nespĺňal dnešné parametre vo vzťahu k napojeniam na križovatky a k udržateľnej mobilite. So stavbou mosta priamo súvisí budúca modernizácia starého cestného mosta a hlavne prekládka cesty I/61 z Hasičskej a ulice Gen. M. R. Štefánika ku železnici. Po prekládke cesty bude most plnohodnotne fungovať v rámci vnútorného dopravného okruhu,“ uviedol hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš.

Mesto má záujem most postaviť za dva roky od začiatku stavebných prác. „Ideálne by bolo, ak by bol hotový do začiatku modernizácie starého mosta v centre, teda do konca roku 2026. Aj keby sme ho dovtedy nestihli úplne dokončiť, stále bude lepšie, ak pri odstavení starého mosta, čo najviac skrátime dobu, počas ktorej bude k dispozícii len nový most pod stavidlami. Bude dôležité čím skôr dať do prevádzky toto najnovšie premostenie Váhu,“ povedal M. Beďatš.

Na územný mestský rozvoj má Trenčín schválených 37 miliónov eur, z týchto európskych peňazí by sa mohla zaplatiť výstavba mosta. „Musíme byť pripravení a mať všetky podklady, aby sme mohli peniaze získať. Tieto procesy sa nedajú preskočiť,” zdôraznil primátor Richard Rybníček.

S názorom, že nové premostenie rieky rozdelí rekreačnú zónu, hlavný architekt nesúhlasí.

„Most pôjde krajom rekreačnej zóny. Určite by som z bežnej miestnej cesty nerobil strašiaka. Nerozdelí územie, ale lepšie ho zorganizuje a dostane k nemu ľudí. To, že dnes sme zvyknutí, že krytá plaváreň alebo kúpalisko sú akoby na konci slepej ulice, to je naozaj len náš zvyk. Po novom sa tam napríklad ľudia zo Zámostia dostanú jednoduchšie, aj verejná doprava sa bude dať lepšie organizovať,“ povedal M. Beďatš.

Verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie mesto vyhlásilo koncom júla. Známy bude začiatkom jesene.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!