Modernizácia trate avizuje prvé rozkopávky a obmedzenia

25. 2. 2013

Dlho pripravovaná modernizácia železničnej trate začala nadobúdať svoju reálnu podobu. Prvé s ňou súvisiace obmedzenia pocítia v marci obyvatelia ulíc Pred poľom, Jasná a Tichá.


Okolie bytových domov na Ulici Pred poľom sa v tomto roku výrazne zmení. Popri nových cestách, chodníkoch a parkoviskách pribudne nový podjazd na Sihoť a okružné križovatky na ceste I/61 a Opatovskej ulici pri Radegaste. Už v najbližšej dobe sa začnú rozkopávky chodníkov, ciest a zelene kvôli prekládkam inžinierskych sietí. Po nich príde na rad stavba podjazdu, ktorý spojí  Jasnú ulicu a Ulicu Pred poľom.


Prekládky inžinierskych sietí na Ulici Pred poľom sú naplánované od 25. februára do 7. apríla 2013. Tento čas sa môže zmeniť v závislosti od klimatických a ďalších podmienok. V snahe minimalizovať dopravné obmedzenia sú práce rozdelené do štyroch etáp.


Prvá etapa (25.2. – 10.3.) sa začína prekládkou kanalizácie v križovatke s Kubranskou ulicou a končí pri bytovom dome č. 10. Chodník bude v tomto úseku uzatvorený, na druhej strane vozovky bude vytvorený dočasný chodník.


V druhej etape od 11. do 24.marca bude uzatvorené parkovisko pozdĺž Ulice Pred poľom (od domu č. 10 po dom č. 12). Týchto 14 dní bude možné parkovať iba na existujúcich plochách v okolí obytných domov.


V tretej etape od 25. do 31.marca pôjde o práce v blízkosti križovatky Ulice Pred poľom so štátnou cestou I/61. Príjazd k bytovým domom č. 16, 17 a 18 bude možný iba v smere od centra mesta, pretože v smere od Ulice Pred poľom bude dočasne uzatvorený.


V štvrtej etape od 1. do 7. apríla bude približne na úrovni detského ihriska priečne rozkopaný jeden jazdný pruh. Komunikáciou sa bude dať prejsť v oboch smeroch cez zostávajúci voľný jazdný pruh.


Práce budú prebiehať aj za železnicou na uliciach Jasná a Tichá. Približne od 25. marca nebude možné prechádzať medzi týmito dvoma ulicami. Úsek bude uzatvorený. Jasná ulica sa o pár mesiacov podjazdom napojí na Ulicu Pred poľom. Tichá ulica bude pokračovať okolo tenisových kurtov ponad komunikáciu podjazdu až do záhradkárskej osady.


V marci sú v pláne aj rozkopávky na platenom parkovisku na Mládežníckej ulici bez výrazného obmedzenia jeho prevádzky.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!