Miestne zisťovania stavebného úradu sú odročené

16. 3. 2020

Informácia je určená žiadateľom o vydanie stavebného povolenia, územného, kolaudačného a iného rozhodnutia, ktoré sú vydávané v zmysle stavebného zákona.

Ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré boli žiadateľom oznámené na najbližšie týždne, sú odročené do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR.

O nových termínoch obhliadok a pojednávaní budú účastníci konaní, dotknuté orgány a organizácie informovaní individuálne.

Všetky informácie týkajúce sa koronavírusu publikované mestom Trenčín nájdete na jednom mieste na tomto odkaze.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!