Mesto zabodovalo s ďalším projektom

14. 2. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo vo výzve Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ďalší trenčiansky projekt Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu.


Na vypracovanie strategického dokumentu tak získa trenčianska samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 104 525,23 eur. Adaptačná stratégia je pre naše mesto dôležitá z hľadiska zodpovedného plánovania udržateľného urbanizmu tak, aby bolo územie Trenčína schopné koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny.


Dokument, ktorý mesto vypracuje ešte v tomto roku, bude podkladom pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia o adaptačnej stratégii.


Dokument bude okrem iného obsahovať aj návrh adaptačných opatrení v environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej oblasti na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien s využitím ich pozitívnych účinkov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!