Mesto vyhlásilo medzinárodnú urbanistickú súťaž

31. 1. 2014

Mesto Trenčín hľadá najlepšie komplexné urbanistické riešenie na prepojenie centra mesta s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate. Výsledkom riešenia má byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom s vodou.


Trenčín aktuálne čelí zmenám súvisiacim s preložením železničnej trate v priamom centre mesta, ku ktorej práve dochádza v rámci modernizácie európskeho železničného koridoru s plánovaným ukončením do roku 2016. 


Formou súťaže preto hľadá svieže a inovatívne urbanistické riešenia, ktoré prekonajú dopravné bariéry, prepoja historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchnu mestu novú podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý mesto vypracuje na základe výsledkov súťaže.


Medzinárodnú ideovú súťaž mesto vyhlásilo 31. januára 2014. Zároveň začala fungovať webová stránka www.2014.trencin.sk, na ktorej sa môžu záujemcovia zaregistrovať do 4. marca 2014 bez ohľadu na to, či  plánujú podať súťažný návrh alebo nie. Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 24. apríl 2014.


„Jedným z podkladov, ktoré dalo mesto pri tejto príležitosti vypracovať, je aj fyzický model centrálnej mestskej zóny, v ktorej je už zapracovaný nový železničný most cez rieku Váh a preložená železničná trať,“ hovorí vedúci útvaru hlavného architekta Martin Beďatš.


Maketa je zložená z rozoberateľných častí, aby víťazný návrh, ktorý bude v júni vybraný medzinárodnou porotou, mohol byť neskôr spracovaný a jednoduchým spôsobom vložený do existujúcej makety. Počas februára bude maketa vystavená v Mestskej klubovni v priestoroch Kultúrno-informačného centra na Mierovom námestí.


Libretom súťaže je rozvíjať Trenčín ako najlepšie miesto pre život na Slovensku a mesto, o ktorom sa vo svete vie. 


„Táto súťaž má ambíciu zmeniť tvár mesta, život ľudí a ich návyky. Chcel by som, aby do Trenčína chodilo viac ľudí, aby stúpal počet obyvateľov mesta a aby Trenčín bol jedným z najlepších miest na život na Slovensku a možno aj v strednej Európe,“ hovorí primátor mesta Richard Rybníček, ktorý svojim podpisom potvrdil začiatok súťaže. „Chcem popriať všetkým riešiteľom a medzinárodným tímom, ktoré sa budú na riešení centrálnej mestskej zóny podieľať, aby mali šťastnú ruku, nápady a otvorenú myseľ. Želám si, aby dokonca boli ešte lepší ako to, čo nám tu pred viac ako sedemdesiatimi rokmi zanechal pán Ferdinand Silberstein-Silvan, tak neuveriteľné nadčasové urbanistické dielo, akým je Sihoť.“


Na fotografii ukazuje novinárom hlavný architekt mesta Martin Beďatš maketu centrálnej mestskej zóny s už zapracovaným novým železničným mostom. 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!