Mesto vyhlásilo dotačné kolo na aktivity v zdravotnej a sociálnej oblasti

6. 2. 2023

Aj tento rok sa žiadosti o podporu podávajú iba elektronicky na webovej stránke www.trencin.egrant.sk. V sociálnej a zdravotnej oblasti má grantové kolo k dispozícii 27 370 eur.  Žiadosť je potrebné podať do 10. marca 2023.

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolo v súlade so Všeobecne-záväzným nariadením mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín“. Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti o dotáciu, ktorú treba vyplniť a odoslať výlučne elektronicky na webstránke www.trencin.egrant.sk a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.

Podrobné informácie vrátane interných kritérií o poskytovaní dotácií v sociálnej a zdravotnej oblasti nájdete na webovej stránke mesta ako Dotácie na aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!