Mesto vybralo najlepšie smart projekty

26. 6. 2018

Mesto Trenčín sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá finančne podporí realizáciu smart city riešení v slovenských mestách. Preto vyhlásilo inovačnú súťaž pre tri oblasti aplikácie smart riešení – komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino Hviezda.

Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy, ich hlavnou motiváciou bola možnosť získať odporúčania pre aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR. V rámci výzvy môžu firmy získať financovanie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do praxe.

Prezentácia smart city riešení pre všetky oblasti sa konala 13. júna bola v Trenčíne. Na základe predstavených ideí sa mesto rozhodlo odporučiť tri projekty pre potenciálne financovanie zo strany ministerstva.

Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, ale i v terénnej opatrovateľskej službe.

Bot Media sa do dotačnej výzvy zapojí s projektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom chatbotu, využívajúc umelú inteligenciu.

Tretím odporúčaným projektom je Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie.

Inovačná súťaž bola zorganizovaná spoločnosťou Centire s.r.o. v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. Trenčín sa tak zaradil k spoločnostiam ako Volkswagen a Mondeléz. Do projektu sa zapojilo 13 subjektov a v Trenčíne sa z nich predstavilo 11.

(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!