Mesto tvorí banku dobrovoľníkov

19. 3. 2020

Banka dobrovoľníkov mesta Trenčín má ambíciu zhromaždiť na jednom mieste ľudí, ktorí chcú ponúknuť svoju pomoc. Ak patríte k nim, dajte o sebe vedieť prostredníctvom dotazníka. Ak bude vaša ponuka na pomoc aktuálna, budeme vás kontaktovať.
 
V čase krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 solidarita v celej Európe rastie. Teší nás množstvo ľudí, ktorí sa hlásia a ponúkajú svoju pomoc dobrovoľnícky aj v našom meste.
 
Pomáhať ale musíme tak, aby sme čo najmenej ohrozili seba i druhých. Preto najskôr začnime s pomocou vo svojom najbližšom okolí. Neostýchajte sa zaklopať susedovi, či mamičke, ktorá nemôže nechať svoje deti samé doma a pri svojom nákupe nakúpte aj im. Dodržiavajte pri tom všetky zásady a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. Myslite pri vykonávaní pomoci na všetky riziká a eliminujte ich.

Ak sa chcete zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, alebo inak pomôcť, vyplňte tento dotazník.

Dotazník pre dobrovoľníkov

Najlepšou formou solidarity je dnes pomoc známym a blízkym ľuďom, rodine a susedom. Veľkou pomocou pre starších ľudí či rizikové skupiny môže byť už aktívny záujem o nich. Pýtajme sa, či sú v poriadku a majú všetkého dostatok, prípadne im ponúknime pomoc s nákupom základných potravín alebo liekov, čím sa na verejnosti nebudú vystavovať riziku nákazy. Nezabúdajme pri tom na ochranu tváre a rúk.

V časoch obmedzeného sociálneho kontaktu buďme v kontakte so svojimi blízkymi prostredníctvom telefónov či sociálnych sietí a poskytnite im sociálnu podporu konverzáciou s využitím moderných spôsobov komunikácie.

Okrem podpory obstarávania životných potrieb je dôležité poskytovať psychologickú podporu spoluobčanom.

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť jednotlivca, rozhodnutie, ktoré každý robí sám za seba. Podľa zákona o dobrovoľníctve môžu všetky dospelé osoby samostatne rozhodnúť o dobrovoľnom zapojení sa. Osoby vo veku od 15 do 18 rokov potrebujú písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Všetky informácie týkajúce sa koronavírusu publikované mestom Trenčín nájdete na jednom mieste na tomto odkaze.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!