Mesto Trenčín trvá na zavedení nových liniek MHD a zmenách v grafikone dopravy

22. 9. 2006

          Mesto Trenčín trvá na zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy (MHD) v podobe zavedenia štyroch nových liniek a upravení 175 spojov v rámci jednotlivých liniek! To je záver práce komisie na zmenu cestovného poriadku, ktorú ustanovil primátor Trenčína Branislav CELLER po zavedení nového grafikonu dopravy, ktorý platí v Trenčíne od 19. augusta.


        Mesto Trenčín dostalo od občanov 392 pripomienok od zavedenia nového cestovného poriadku. Zaoberali sa nimi odborné útvary mesta, ktoré spracovali a predložili komisii návrh zmien. Komisia, ktorej predsedal viceprimátor Anton Boc, odporučila primátorovi riešiť situáciu zavedením úplne nových štyroch liniek č. 9, 16, 20 a 28 a upravení 175 spojov na jednotlivých linkách. Úpravy sa týkajú najmä spojov smerujúcich do alebo z Nozdrkoviec, Opatovej, Kubrice a Záblatia. Významnou zmenou  je aj návrh na posilnenie dopravy z Východnej ul. na sídlisku Juh linkou č. 28. Táto novozriadená linka bude mať cieľovú stanicu na Sihoti.


          „Nemohli sme ostať ľahostajní pred oprávnenými požiadavkami občanov a významných zamestnávateľov na území mesta voči novému cestovnému poriadku, ktorý a.s. SAD Trenčín uviedla do praxe. Na splnení všetkých požiadaviek, ktoré mi komisia odporučila, budem nekompromisne trvať a vyzvem listom generálneho riaditeľa SAD Trenčín na ich zapracovanie do cestovného poriadku najneskôr 28. októbra,“ uviedol B. Celler ihneď, ako sa oboznámil so závermi komisie. Podľa jeho slov trenčianska SAD musí dovtedy na vlastné náklady zabezpečiť aj tlač a distribúciu upravených cestovných poriadkov medzi obyvateľov mesta.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!