Mesto Trenčín signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky

13. 6. 2007

          Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je iniciatíva, ktorú založila Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách a je platformou pre iniciatívy organizácií všetkých štátov Európskej únie v tejto oblasti. Jej zámerom je do roku 2010 znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách o polovicu, to znamená zachrániť 25 000 životov ročne.


          Prezentácia Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky sa uskutočnila 12. júna v budove Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave. Branislav Slyško, politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie, vyzval obce a samosprávne celky pripojiť sa k charte, a tým sa pokúsiť zvýšiť bezpečnosť na cestách. Mesto Trenčín sa už k charte vypracovaním akčného plánu pre zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách na svojom území prihlásilo.


          V rámci prezentácie sa uskutočnilo aj slávnostné podpísanie charty jej novými signatármi. Za mesto Trenčín chartu podpísal zástupca primátora mesta Tomáš Vaňo a Trenčín sa tak stal jedným z 5-tich miest Slovenska, ktoré sa k charte svojou iniciatívou pripojili. K charte sa už v minulosti prihlásili Košice a Banská Bystrica a spolu s Trenčínom aj Bratislava a Zlaté Moravce.


          Mesto Trenčín chce školením žiakom 4. a 8. ročníka základných škôl v oblasti dopravnej výchovy zvýšiť ich vedomie bezpečnosti v cestnej premávke. “Žiaci 4. ročníka sú vo veku, kedy sa už sami pohybujú po komunikáciách. Preto školenia s nimi budú na témy Prechádzanie cez cestu a Jazda na bicykli. Žiaci 8. ročníka sú vo veku, keď sa už môžu pripravovať na absolvovanie vodičského preukazu skupiny A, preto ich semináre budú zamerané na pravidlá cestnej premávky. Žiakom budú zároveň rozdané reflexné nálepky alebo pásky a letáky s odkazmi na webové stránky zaoberajúce sa dopravnou výchovou a bezpečnosťou v cestnej doprave,” uviedla po podpise charty Jarmila Maslová z Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ.


          Cieľom druhej akcie plánu je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť chodcov na území mesta. “V spolupráci so spoločnosťou Siemens, s.r.o., plánujeme do konca roku 2008 zrealizovať trvalé nasvietenie deviatich priechodov pre chodcov v najrizikovejších oblastiach mesta. Nasvietením sa zlepší viditeľnosť chodcov na priechodoch pre ostatných účastníkov premávky, a tým sa zabezpečí ich bezpečný pohyb po komunikácii,” zdôraznila J. Maslová skutočnosť, že Mesto Trenčín myslí v rámci tejto problematiky na všetky vekové skupiny svojich obyvateľov.


          Uvedenými opatreniami chce Mesto Trenčín do roku 2010 znížiť nehodovosť na pozemných komunikáciách v meste v porovnaní s rokom 2006 minimálne o 5%.+ Zástupca primátora Mesta Trenčín Tomáš Vaňo (vpravo) podpisuje v sídle Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!