Mesto Trenčín a J&T Global ukončia zmluvný stav

13. 10. 2005

            Na riešenie vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica Mesto Trenčín založilo spoločnosť Trenčín Invest s.r.o. Spoločnosť má za úlohu vykupovať pozemky za účelom prípravy územia pre výstavbu Priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica. Mesto Trenčín sa zároveň zmluvne zaviazalo, že keď spoločnosť Trenčín Invest nadobudne minimálne 50 ha pozemkov v budúcom priemyselnom parku, ktorý má celkovú rozlohu 115 ha, odpredá obchodné podiely v Trenčín Investe spoločnosti J&T Global, aby pokračovala v budovaní priemyselného parku.


          Mesto Trenčín začiatkom septembra požiadalo Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom agentúry SARIO o finančnú pomoc vo výške 217,5 mil. Sk na vybudovanie infraštruktúry priemyselného parku. Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania. Podľa grantovej schémy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, okrem finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa na výstavbe  bude podieľať aj štátny rozpočet čiastkou približne 74 mil. Sk a 15 mil. Sk použije Mesto Trenčín z vlastných zdrojov.


          „Najmä pre tento dôvod sme sa so spoločnosťou J&T Global dohodli na ukončení zmluvného vzťahu. Vieme si celý proces prípravy infraštruktúry parku, ak bude naša žiadosť úspešná, pripraviť vlastnými silami prostredníctvom spoločnosti Trenčín Invest, ktorej 100 %-ným vlastníkom je Mesto Trenčín,“ povedal primátor B. Celler.


          Podľa slov štatutára Mesta Trenčín však spolupráca s J&T Global môže pokračovať aj naďalej, ale už nie na platforme predchádzajúcej zmluvy. V prípade, že J&T Global bude mať partnerov so zámerom umiestniť svoje investície v priemyselnom parku, Mesto Trenčín bude so spoločnosťou rokovať o možnostiach odpredaja pozemkov investorovi.


           Na výstavbu v lokalite parku je už uzavretá zmluva s americkým koncernom Johnson Controls, ktorý  sa zaviazal preinvestovať v rámci priemyselného parku 800 mil. Sk s cieľom vytvoriť 600 kvalifikovaných pracovných miest pre svoje vývojové centrum pre strednú a východnú Európu. V súčasnosti už koncern v Trenčíne pôsobí v prenajatých priestoroch, jeho presun do priemyselného parku sa predpokladá v roku 2007.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!