Mesto reaguje na situáciu v okolí stanice

1. 8. 2013

Každodenný a najmä nelichotivý obrázok okolia stanice obťažoval domácich i návštevníkov Trenčína už príliš dlho. Mesto sa rozhodlo zasiahnuť.


Ľudia bez prístrešia a  neprispôsobiví občania neustále rušili svojimi prejavmi cestujúcich, ktorí čakali na autobusy MHD, prípadne prechádzali okolo na vlakovú stanicu. Kompetencie mestskej i železničnej polície sú v týchto prípadoch obmedzené. Situácia sa stala neúnosnou.


Mesto sa dohodlo s vlastníkom pozemkov na autobusovej stanici, so spoločnosťou SIRS, na odstránení lavičiek v predstaničnom priestore. Ide totiž o majetok mesta. Pracovníci mestského hospodárstva odviezli približne 20 lavičiek. Do značnej miery ich zničili ľudia, ktorí ich dlhodobo okupovali. Lavičky sú zatiaľ uložené v areáli mestského hospodárstva.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!