Mesto pripravuje voľby do rád škôl

14. 1. 2020

Nakoľko sa končí funkčné obdobie rád škôl, mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných a materských škôl, pripravuje voľby nových členov.

Radu školy tvoria zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zvolení vo voľbách zamestnancami školy, delegovaní zástupcovia mesta ako zriaďovateľa a zástupcovia rodičov žiakov školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy.

Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke/riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Termíny volieb:

  • ZŠ, Potočná – do 9. 3. 2020
  • MŠ, Švermova – do 17. 3. 2020
  • ZŠ, Východná a MŠ, Niva – do 18. 3. 2020
  • MŠ, Považská – do 23. 3. 2020
  • ZŠ, Kubranská a MŠ, 28. októbra  – do 24. 3. 2020

Podrobnosti o voľbách nájdete na https://trencin.sk/pre-obcanov/vzdelavanie/rady-skoly/.

Voľby v ďalších školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnia v apríli a v máji. Ich termíny budú zverejnené vo februári a v marci 2020.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!