Mesto buduje ďalšiu cestičku pre cyklistov

23. 11. 2020

Pracuje sa na Ulici Ľ. Stárka. Ide o prepojenie cyklotrasy na už existujúcu cyklistickú komunikáciu, ktorá spája trasu vedenú cez most s hrádzou a cyklistickú trasu do priemyselného parku pri okružnej križovatke.

Vo výstavbe je teda 331 metrov dlhá, samostatná obojsmerná cyklistická cestička popri miestnej obslužnej komunikácii. Medzi ňou a existujúcim chodníkom bude zelený ostrovček so stĺpmi verejného osvetlenia.

Ide o ďalší prvok upokojovania dopravy v prospech cyklistov a peších. Aj v tomto prípade sa v rámci prác počíta s bezbariérovými prechodmi pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Mesto na realizáciu tejto investičnej akcie získalo nenávratný finančný príspevok viac ako 87 tisíc eur, pričom celkové výdavky budú takmer 92 tisíc eur. Rozdiel zaplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Vysúťaženým zhotoviteľom je spoločnosť PEMAL.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!